Cumasóige Ghleann Gad

Tá Cumasóige Ghleann Gad lonnaithe i nGleann Gad, Tuaisceart Inis Eoghain agus feidhmíonn sé mar ionad for-rochtana ó Chumasóige Bhun Cranncha. Tá an clár Cumasóige oscailte do dhaoine óga idir 16-20 bliain d’aois a d’fhág an scoil gan mórán cáilíochtaí foirmiúla nó gan cáilíochtaí ar bith agus cuireann sé réimse modúl oideachais, oiliúna agus taithí oibre ar fáil dóibh. Is clár dhá bhliain atá ann; íoctar liúntais sheachtainiúla oiliúna agus béilí dóibh agus d’fhéadfadh siad a bheith i dteideal liúntais taistil agus lóistín (de réir mar is cuí).

Cuireann an clár réimse cúrsaí ar fáil de réir mar atá mionsonraithe thíos:

Cláir atá ar fáil

  • QQI Leibhéal 2 Foghlaim Ghinearálta        
  • QQI Leibhéal 3 Scileanna Gnóthaithe Poist   
  • QQI Leibhéal 4 Foghlaim Ghinearálta                                  
  • Oiliúint Dheimhnithe eile, mar atá, garchabhair agus sláinteachas bia                             
  • Oiliúint Neamhdheimhnithe  

GRIANGHRAIF Ó CHUMASÓIGE GHLEANN GAD

FÍSEÁN Ó CHUMASÓIGE GHLEANN GAD

Sonraí Teagmhála

Cumasóige Ghleann Gad   
Cúil Chaonaigh
Ghleann Gad 
Co. Dhún na nGall
F93 VH96

Guthán: 074 937 0004

Comhordaitheoir Chumasóige: Jayne O’Donnell
Ríomhphost: jayneodonnell@donegaletb.ie

Riarthóir Chumasóige: Elaine Devlin
Ríomhphost: elainedevlin@donegaletb.ie

Our Buncrana and Glengad Donegal Youthreach students are having a busy summer programme. 👇
🌞😎🌞
#GoFurtherWithDonegalETB

Youthreach is co-funded by the Government of Ireland and the European Union. #EUinMyRegion 🇮🇪 🇪🇺 https://twitter.com/DonegalYR/status/1539642164418068481

Donegal Youthreach 🇮🇪🇪🇺 @DonegalYR

Our Buncrana and a Glengad students have had a busy summer programme over the last two weeks. 😎 Lots more photos over on our Facebook page.

Our Buncrana and a Glengad students have had a busy summer programme over the last two weeks. 😎 Lots more photos over on our Facebook page.

WORKSHOP: In the run-up to a weekend that will be dominated by the Donegal International Rally, Earagail Arts Festival has rolled out a creative approach to exploring youth car culture. https://eaf.ie/a-creative-approach-to-exploring-youth-car-culture/ #eaf2022

Last week our Letterkenny staff enjoyed an end of year wellbeing walk at beautiful @GlenveaghPark. #WeAreYouthreach #WeAreDonegalETB #DLETBWellbeing

Load More...