PLC Choláiste Ghleann na Finne

Cuireann Seirbhís Breisoideachais agus Oiliúna (FET) ETB Dhún na nGall cúrsaí Iar-Ardteistiméireachta ar fáil i roinnt iar-bhunscoileanna dá cuid, agus tá Coláiste Ghleann na Finne i Srath an Urláir ar cheann acu sin.

Tá Coláiste Ghleann na Finne lonnaithe i nDroim Bó Íochtarach i Srath an Urláir agus cuireann sé réimse cúrsaí PLC ar fáil ag Leibhéal 5 agus 6 agus tá na cúrsaí creidiúnaithe ag QQI. Spreagtar foghlaimeoirí le páirt a ghlacadh i réimse leathan gníomhaíochtaí seach-churaclaim atá ar fáil sa Choláiste.

Cuirtear réimse clár ar fáil sa Choláiste de réir mar atá mionsonraithe thíos:

Cláir atá ar fáil

  • QQI Leibhéal 5 Riarachán Gnó                 
  • QQI Leibhéal 5 Spóirt, Áineas agus Aclaíocht                     
  • QQI Leibhéal 5 Cúram agus Oideachas na Luath-Óige

GRIANGHRAIF Ó PLC CHOLÁISTE GHLEANN NA FINNE

Sonraí Teagmhála

PLC Choláiste Ghleann na Finne
Droim Bó Íochtarach
Srath an Urláir
Co. Dhún na nGall

Guthán: 074 9131684

Comhordaitheoir PLC: Kathleen Boland
Ríomhphost: finnvalleycollege@donegaletb.ie

láithreán gréasáin: www.finnvalleycollege.ie

Great to be in attendance at the @ETBIreland Middle Leaders Summer School with @DonegalETB teachers from @FinnValleyColl @cranacollege & @movillecc in @UL Limerick

The State Examinations Commission is hiring. 📝

Examiners are needed for the 2022 Examinations
Leaving Certificate, Leaving Certificate Applied
and Junior Cycle. See details below.👇

For further information visit http://examinations.ie/recruitment

#HIRINGNOW

Wishing all our students sitting their Junior Cycle / Leaving Certificate / Leaving Cert Applied examinations the very best of luck over the coming days and weeks.
#DontStress #DoYourBest #WeBelieveinYou

Load More...