Ionad FET Bun Cranncha

Tá Ionad Breisoideachais agus Oiliúna (FET) Bun Cranncha ionnaithe ar Bhóthar na Trá, Bun Cranncha. Cuireann an t-ionad réimse cúrsaí páirtaimseartha ar fáil d’fhoghlaimeoirí ó Leibhéil 1-5 i dtimpeallacht foghlama atá sábháilte agus tacúil. 

Tá formhór na gcúrsaí creidiúnaithe ag Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann (QQI) nó ag comhlachtaí creidiúnúcháin eile, macasamhail City & Guilds agus tá na cáilíochtaí dírithe ar thionscal ar leith. Tig le foghlaimeoirí tosú ag leibhéal a aithníonn a scileanna reatha agus tig leo leas a bhaint as an bhealach dul chun cinn is fearr a oireann dóibh.

Cuirtear réimse clár ar fáil san ionad de réir mar atá mionsonraithe thíos

Cláir atá ar fáil

  • Litearthacht d’Aosaigh 
  • An Tionscnamh um Fhilleadh ar an Oideachas   (BTEI)  
  • Féinmhaoinithe (Ranganna Páirtaimseartha/Tráthnóna)   
  • Scileanna don Obair
  • Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (SDOG) 

 

GRIANGHRAIF Ó IONAD FET BUN CRANNCHA

Sonraí Teagmhála

Ionad FET Bun Cranncha
Bóthar na Trá
Bun Cranncha
Co. Dhún na nGall
F93 ND23

Guthán: 074 9362466

Bainisteoir Ionad FET: Danielle McGee
Ríomhphost: daniellemcgee@donegaletb.ie

Riarthóir: Elaine Devlin
Ríomhphost: fetcentrebuncrana@donegaletb.ie

Numbers like these remind us that we need to accelerate Europe's digital transition. How could you, as a policy-maker, university or organisation, help to make EU education & training fit for the digital age? Join us at the #EduSummitEU & let us know!

➡️ https://europa.eu/!yQ89RX

Our webinars with @ESCItweets on Dec 2nd @ 7pm will explore the practicalities, planning, pedagogy, privacy & policy considerations when getting started with blended learning in your school. Register below:

Primary: https://buff.ly/3pSp4tQ

Post-Primary: https://zoom.us/webinar/register/WN_dkDC7mQES6qldAvP30Rr7g

Load More...