Deontais Tríú Leibhéal | Third Level Grants

[lang_ie] Foirmeacha Deontais Ar-líne

Tá an córas úr arlíne Deontais don Tríú Leibhéil anois ar fáil, áit a gheobhaidh na mic léinn teacht ar foirmeacha don scoilbhliain 2010-11. Tig seo a fháil ag www.studentfinance.ie

[/lang_ie] [lang_en-uk]Online Grants Applications

The new online Third Level Grants Applications Systems is now up and running providing students with an online student grant application system for the 2010-11 academic year.  This system can be accessed through the student finance website www.studentfinance.ie

[/lang_en-uk]