FÁILTE CHUIG BORD OIDEACHAIS AGUS OILIÚNA DHÚN NA NGALL 

Seirbhísí Oideachais & Oiliúna Foghlaimeoir-lárnacha             

Cuireann ETB Dhún na nGall réimse leathan seirbhísí oideachais agus oiliúna ar fáil lena n-áirítear iar-bhunscoileanna agus coláistí, Breisoideachas agus Oiliúint (FET), oideachas agus oiliúint allamuigh, oideachas ceoil agus tá freagrachtaí dlíthiúla air maidir le hobair ógra sa Chontae.

Tugann muid faoi sheirbhísí oideachais agus oiliúna a fhorbairt sa Chontae agus tá an cháil amuigh orainn ó bunaíodh muid go bhfreagraíonn muid go solúbtha do riachtanais agus do mhianta an phobail.

FAIGH AMACH NÍOS MÓ FÚINN

Nuacht agus Ócáidí is Déanaí ó ETB Dhún na nGall

Féach ar Níos Mó Nuachta agus Imeachtaí

Cúrsa-Aimsitheoir ETB Dhún na nGall

CÉN CINEÁL CÚRSA ATÁ TÚ AG IARRAIDH A DHÉANAMH?


Tag: Ainm an Chúrsa Suíomh Ag tosú Catagóir Cineál
{{course.CourseId}} {{course.CourseTitle}} {{course.CourseLocation}} {{course.DateActualStart.replace(".","-").replace(".","-") | date:'dd/MM/yyyy'}} {{course.ISCEDDescription}} {{course.DeliveryType}}

AN RUD ÚR DUITSE É ETB DHÚN NA nGALL? 

Scoileanna Agus Nuacht maidir le Seirbhísí Ógra

Cuireann ETB Dhún na nGall seirbhísí oideachais lánaimseartha ar fáil i 15 iar-bhunscoil sa chontae. Féachann oideachas dara leibhéal le timpeallacht iomlánaíoch foghlama ar ardchaighdeán a chur ar fáil a ullmhaíonn daltaí le haghaidh ardoideachais/breisoideachais nó le dul díreach isteach san ionad oibre, agus tugann sé cuid de na scileanna dóibh atá de dhíth le bheith ina saoránaigh ghníomhacha i sochaí dhaonlathach.

Léigh níos mó
AN RUD ÚR DUITSE É ETB DHÚN NA nGALL? 

Breisoideachais agus Oiliúna

Cuireann ETB Dhún na nGall Seirbhís chuimsitheach Breisoideachais agus Oiliúna (FET) ar fáil ó Leibhéil 1-6 ar an Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí (NFQ). Tá roinnt mhaith dár gcúrsaí deartha le freastal ar riachtanais forbartha pearsanta na ndaoine óga agus na n-aosach mar aon le riachtanais na bhfostóirí áitiúla agus earnáil na tionsclaíochta. Ligeann ár gcáilíochtaí d’fhoghlaimeoirí dul chun cinn chuig roghanna eile breisoideachais agus ardoideachais nó chuig an mhargadh fostaíochta go díreach. Cumasaíonn muid foghlaimeoirí le #ismuidetbdhunnangall.

Léigh níos mó

Seo a leanas cuid de na rudaí atá ráite ag daoine fúinn…

“Chas mé le Deirdre in oifigí IDP agus bhí lúcháir orm a bheith ag déileáil le duine a bhí chomh díograiseach agus chomh heolach sin. Ní raibh mé cinnte nuair a chuaigh mé ansin cad a bhí mé a lorg ach d’fhág mé an cruinniú agus mé spreagtha faoi na roghanna do chúrsaí a thiocfadh liom a dhéanamh. Is seirbhís den chead scoth í agus mholfainn do dhuine ar bith í.”

Breege McCarron / Dún na nGall

“Gach doras a osclaíodh dom, tharla sé mar gheall ar mo chuid oiliúna le ETB Dhún na nGall.”

Lewis Regan / Oiliúint i Sainscileanna

“Ardán maith ba ea Cumasóige domsa le fáil isteach i gcoláiste. Tá bealaí éagsúla ag gach duine sa saol. Mura n-oibríonn scoil amach, ní hé deireadh an domhain é! Bhí an-dúil agam i mo chuid ama ag Cumasóige. A fhad is go dtig leat tairbhe a bhaint as na deiseanna uilig atá ar fáil duit, déarfainn gur chóir duit an deis a thapú 100%.”

Carmel Doherty / Cumasóige