An Clár KEY | The KEY Programme

[lang_ie]Bhí daltaí na hidirbhliana ar an chlár KEY i mBaile an Chaisleáin  i gContae na hAontroma idir 26ú-28ú mí Mheán Fómhair, áit ar fhoghlaim siad garchabhair phraiticiúil agus ar ghlac siad páirt i siopaí oibre fiontraíochta éagsúla.  Bhain siad sult as cuid mhór imeachtaí amuigh faoin aer fosta.  Déanfaidh siad freastal ar trí chónaí eile roimh mí na Bealtaine 2012.[/lang_ie] [lang_en-uk]Transition Year pupils took part in the KEY programme in Ballycastle, Co. Antrim between 26th-28th September 2011 where they learned practical first aid and took part in various enterprise workshops.  They also derived enjoyment from a wide range of outdoor activities.  They will attend three other residentials before May 2012.[/lang_en-uk]