Seirbhís Oideachais trí Mheán na Gaeilge | Educational Service through the Medium of Irish

[lang_ie]Tá seirbhís oideachais trí mheán na Gaeilge ar siúl sa scoil do dhaltaí Gairmscoil Mhic Diarmada ar Oileán Árainn Mhóir.  Cuireadh tús leis an sruth gaelach anuraidh (mí mheán fómhair 2010) agus tá daltaí sa chéad bhliain agus sa dara bliain ag fáil a n-oideachais fríd an Ghaeilge faoi láthair.  Tá sé iontach tábhachtach go bhfuil daltaí ábalta a n-oideachais a fháil fríd an Ghaeilge agus go hairithe na daltaí atá ina gcónaí i gceantracha Gaeltachta thart fan tír.[/lang_ie] [lang_en-uk]An educational service through the medium of Irish is now available to students at Gairmscoil Mhic Diarmada on Arranmore Island.  The Irish stream was introduced last year (September 2010) and some pupils in 1st and 2nd year are now receiving their education through Irish.  It is important that pupils are able to receive their education through Irish and especially pupils living in Gaeltacht areas around the country.[/lang_en-uk]