Polasaí Comhstádais & Plean Feidhmiúcháin | Equal Status Policy Survey

[lang_ie]Mar pháirt don seirbhís agus tiomantas le deiseanna oideachasúla so-aimsithe a shocrú sa Chontae agus mar gheall ar an fhreagracht reachtúil faoi reachtaíocht comhionannas, tá Coiste Gairmoideachais Chontae Dhún na nGall ag déanamh athbhreithniú ar a cuid Polasaí agus Nósanna Comhstádais. Tá an obair seo maoinithe ag PROGRESS, clár do chuid an AE do Fostaíocht agus Dlúthpháirtíochta Sóisialta.Cliceáil anseo[/lang_ie] [lang_en-uk]As part of its commitment to the provision of accessible educational opportunities in the county and in view of its statutory responsibilities under equality legislation, Co Donegal VEC is undertaking a review of its Equal Status Policy and Procedures. This work is being funded by PROGRESS, the EU’s Programme for Employment and Social Solidarity. Click here[/lang_en-uk]