Bronnadh ar Chláir Foghlaim don Mhaireachtála | Presentation of Awards on Learning for Living Programme.

[lang_ie]Bhí dhá ócáid ar siúl le seachtain anuas, chéad cheann i Leitir Ceanainn san Óstán an Radisson ar an 27ú Deireadh Fómhair agus 200 mac léinn bronnta agus ansin in Óstán na Mainistreach, Baile Dhún na nGall ar an 2ú Samhain, áit ar bronnadh breis is 100 mac léinn aibí eile.

Bronnadh leibhéil FETAC, Teastas Sóisearaigh agus Ardteistiméireachta ar réimsí leathan d’ábhair mar Chumarsáide, Ríomhaireachta, Béarla, Mata agus uile faoin Chláir Foghlaim don Mhaireachtála.

Rinne an Comhairleoir Barry O’Neill, atá mar Chathaoirleach ar an Choiste Gairmoideachais Chontae Dhún na nGall comhghairdeas le gach duine ag na hócáidí seo agus labhair sé ar an dóigh a bhfuil forbairt déanta agus an leanúint atá leis na Seirbhísí d’Oideachais Aoisigh agus iad ag freastal ar riachtanais an daonra fásta sa chontae. Lean sé ag caint faoi na seirbhísí nuálacha seo agus thug sé aitheantais don obair atá déanta ag Phríomhoifigeach feidhmiúchain Gníomhach Máire Áine Uí Chatháin i bhforbairt na seirbhísí seo. Dúirt an Clr O’Neill go mbeidh breis is 2,700 duine páirteach sa Chlár Foghlaim don Mhaireachtála amháin roimh dheireadh na bliana seo, 2011.

Chuir Cróna Gallagher, Oifigeach Oideachais Aoisigh fáilte agus comhghairdeas fós roimh gach duine agus labhair sí ar ról na foirne agus na dteagascóirí atá sárobair déanta acu. Labhair cuid do na foghlaimeoirí, a tháinig as gach páirt den chontae, air na turais foghlamtha atá bainte amach acu agus an difríocht dóibh mar dhaoine leis na scileanna úra seo. D’admhaigh an Dr.Martin Gormley, Oifigeach Oideachais Aoisigh faoin tacaíocht óna Grúpaí Pobail agus na hIonaid Acmhainní do Theaghlaigh leis na cláir seo san Foghlaim don Mhaireachtála a chuir ar fáil.

Déanann muid comhghairdeas leo uile a fuair bronnadh ag na hócáidí seo.[/lang_ie]

[lang_en-uk]There were two award ceremonies over the last week, the first one in the Radisson Hotel, Letterkenny on 27th October where 200 adult students attended and one in Donegal Town in the Abbey Hotel where a further 100 plus were awarded with their certificates.

Certificates were awarded from FETAC in English and Communications, English language, Computer Skills, Maths and Community Participation. There were also awards at Junior and Leaving Certificate levels in English and Maths. All come under the Learning for Living Programme.

Cllr Barry O’Neill, Chairperson of Co.Donegal VEC, congratulated all those receiving awards and he spoke of how the Co. Donegal’s VEC’s Adult Education Service has developed and is still developing to meet the needs of the adult population in the county. He described it as an innovative service and he acknowledged the work of Acting CEO Mary Ann Kane in the development of the service. He added that the number attending the Learning for Living Programme will reach approx. 2700 by the end of this year, 2011.

Cróna Gallagher, Adult Education Officer added her own congratulations and welcome to all present and acknowledged the role of the staff, tutors and facilitators and their input into the work they do. Several members of the students themselves made presentations and spoke of their experiences and how their lives have changed as a result of their newly acquired skills. Dr.Martin Gormley, Adult Education Officer, acknowledged the support of the network of Community Groups and Family Resource Centres that make the work of the Learning for Living Programme possible.

We congratulate all who were awarded certificates. Well Done.

[/lang_en-uk]

Presentation