“Cur Chuige Dearfach Araíonachta”|“A Positive Approach To Discipline”.

[lang_ie] Beidh rang do thuismitheoirí / caomhnóirí do Mhic Léinn Coláiste na Maoile ar an 9ú Samhain ó 7-9 i.n. tráthnóna sa choláiste. Tá an clár dar teideal “Cur Chuige Dearfach Araíonachta”. Tá seo dírithe ar fadhbanna a réitigh agus ag tógáil ar caidhreamh sláintiúil agus cuideoidh seo go mór leis an chur chuige ar disciplín atá anseo sa scoil cheana féin. Is é an deis atá ann nó tabhairt ar mhic léinn na scoile bheith freagrach as iompar s’acu agus caidreamh dearfach a chuir chun cinn.
Is é Paddy O’Connor, atá é féin mar thuismitheoir a bheas ag déanamh éascaitheoir ar an chlár seo. Má tá suim ag tuismitheoirí freastal nó má tá tuilleadh eolas de dhíth, faigh i dteagmháil le Nuala O’Connor (Comhordaitheoir Idirchaidrimh Baile/Scoil agus an Pobal) ag uimhir na scoile.

[/lang_ie] [lang_en-uk]There will be a class for parents/guardians of Mulroy College Students on November 9th from 7-­9pm in the college. It is entitled “A Positive Approach To Discipline”.This is an approach to problemsolving and building healthy relationships, and it very much reinforces the approach to discipline we have here in Mulroy College. The aim is to give the student the opportunity of taking responsibility for his/her behaviour and to restore a satisfying relationship. The Facilitator is Mr.Paddy O’Connor, who delivers these programmes. Paddy is also a parent himself. Parents who are interested in attending may contact Mrs. Nuala O’Carroll (Home/School/ CommunityLiaisonco-ordinator) at the school number.[/lang_en-uk]