Scoileanna,Cumasóige & Seirbhísí Óige páirteach i dTionscadail AE | Schools, Youthreach & Youth Services participate in EU Project

[lang_ie]Scoileanna,Ionaid Cumasóige & Seirbhísí Óige páirteach i dTionsacadail Cleachtais Aisiríoch atá maoinithe ag Síocháin 111.

Tá tús curtha ag ceithre cinn déag d’iar-bhunscoileanna sa chontae (ochtar acu siúd atá faoi scáth an Coiste Gairmoideachais), in éineacht le cúigear Ionaid Cumasóige, Seirbhísí Óige Dhún na nGall agus Foróige ar tionscadal atá maoinithe ag Síocháin 111 agus ag díriú ar cleachtais aisiríoch a chur chun cinn ina gcuid ionaid sa dá bhliain anseo atá romhainn. Tá trí eilimintí sa tionscadal seo – taighde, oiliúint agus gníomhaíochtaí eagraíochtúil.

Tá taighde a dhéanamh ag Foireann ar Chleachtais Aisiríoch ó Ollscoil Uladh ( An Dr. Derick Wilson, Tim Chapman agus Hugh Campbell.) le fáil amach cá háit a bhfuil na hionaid, scoileanna agus seirbhísí óige seo faoi láthair in úsáid Chleachtais Aisiríoch mar bhealach le réiteach a fháil ar cásanna coimhlint agus le caidrimh a athchóiriú, ar an dóigh le forbairt ar na modhanna le dul chun cinn a dhéanamh le Cleachtais Aisiríoch sna hionaid / eagraíochtaí ar fud saolré an tionscadal.

Glacfaidh na foirne páirteach fós sa traenáil ag deireadh na míosa seo (Samhain) chun cur ar a gcumas níos mó úsáid a bhaint as na modhanna sna heagraíochtaí. Ar an bhliain seo chugainn (2012) beidh deis baint úsáid as méid beag de mhaoiniú le húsáid mar is fearr chun neadú tuilleadh Cleachtais Aisiríoch isteach ina gcuid ionaid, i measc na foirne agus na daoine óga. Tiocfaidh deireadh leis le chomhdháil a dhéanfaidh roinnt agus aiseolais ar an méid bainte amach agus sciaradh ar a bhfuil foghlaimthe ón tionscadal ina iomlán i mí Bhealtaine 2013.

Is iad na ceithre cinn déag de scoileanna atá páirteach ann nó : Gairmscoil Naomh Caitríona, Na Cealla Beaga ; Coláiste Magh Éne, Bun Dobhráin ; Gairmscoil Mhic Diarmada, Oileán Árainn Mór ; Coláiste Earagail, Leitir Ceanainn ; Coláiste Ghleann na Finne, Srath an Urláir ; Coláiste Cranncha, Bun Cranncha ; Gairmscoil Chú Uladh, Béal an Átha Móir ; Coláiste na Maoile Ruaidhe, Baile na nGallóglach ; Scoil Chuimisitheach Naomh Columba, Na Gleannta ; Pobalscoil Chloich Cheannfhaola, An Fál Carrach ; Scoil Phobail an Charn Domhnach ; Coláiste Naomh Adhamhnáin, Leitir Ceanainn ; Pobalscoil Na Rosann, An Clochán Liath agus Scoil Phobail Royal & Prior, Ráth Bhodh. Na cúigear Ionad Cumasóige atá i gceist nó Béal Átha Seanaidh, Bun Cranncha / Gleann Gad, Gort a’ Choirce, Leitir Ceanainn agus Leifear.

Tionscal tacaithe ag Clár PEACE 111 atá a bhainistiú don Chomhlacht na gClár Speisialta AE ag Comhairle Chontae Dhún na nGall.[/lang_ie]

[lang_en-uk] Schools,Youthreach & Youth Services Participate in Peace III Funded Restorative Practice Project
Fourteen post-primary schools in the county, eight of which are VEC schools, along with all five Youthreach centres, Donegal Youth Service and Foróige have embarked on an exciting Peace III funded project to embed restorative practice into their centres over the next two years. The project has three elements to it—research, training and organisational activity.
Research is being carried out by the University of Ulster’s Restorative Practice Team (Dr Derick Wilson, Tim Chapman and Hugh Campbell) to ascertain where the centres, schools and youth services are in terms of the use of Restorative Practice as a means of resolving conflict situations and restoring relationships and to develop a method of measuring and evaluating progress towards embedding Restorative Practice in these centres/organisations throughout the lifetime of the project
Staff will also participate in training at the end of November to enable them to further the use of such methods in their organisation. Next year some will be able to avail of a modest amount of funding to be used as they see necessary to further embed Restorative Practice into their centres amongst staff and young people. The project will come to an end through a closing conference which will share learning from the project in May 2013.
The fourteen schools involved are St Catherine’s V.S., Killybegs; Magh Éne College, Bundoran; Gairm Scoil Mhic Diarmada, Arranmore Island; Errigal College, Letterkenny; Finn Valley College, Stranorlar; Crana College, Buncrana; Gairmscoil Chú Uladh, Béal an Átha Móir; Mulroy College, Milford; St Columba’s Comprehensive School, Glenties; PCC Falcarragh; Carndonagh Community School; St Eunan’s College, Letterkenny; Rosses Community School, Dungloe and the Royal and Prior Community School, Raphoe. The five Youthreach centres are based in Ballyshannon, Buncrana/Glengad, Gortahork, Letterkenny and Lifford.
Project supported by PEACE III Programme managed for the Special EU Programmes Body by Donegal County Council.[/lang_en-uk]