Oilimpiaid Matamaitice as GS na Mainistreach. | Mathematical Olympiads from Abbey VS.

[lang_ie]Roghnaíodh beirt dhalta as Gairmscoil na Mainistreach le cleachtadh le haghaidh foireann Oilimpiad Matamaitice na hÉireann. Is iad Jessica Weitbreach agus Pauric Doherty a phiocadh dírithe ar na torthaí ilbhuacha Mata a fuair siad le linn Scrúdú an Teastas Sóisearach. Tá cuireadh ag an bheirt freastal ar ranganna saibhriúcháin i gcoláistí mar an Coláiste Ollscoile Baile Átha Cliath, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus Ollscoil na hÉireann, Má Nuad. Tá múinteoir ranga, Ms.Rosemary Quinn go deo sásta leis an nuacht seo agus rinneadh comhghairdeas leis an bheirt as an éacht iontach seo bainte amach acu. Rinne phríomhoide na scoile, Emmanuel Mc Cormack comhghairdeas leo fós agus go raibh áthas air dóibh agus dá gcuid teaghlaigh agus thug sé ómós do mhúinteoir mata, Rosemary Quinn agus an rannóg iomlán matamaitic i nGairmscoil na Mainistreach.
Ba é Oilimpiad Matamaitice Idirnáisiúnta (OMI) nó comórtas bliantúil ardghradaim le foirne déanta suas as mic léinn dara leibhéil a bhfuil tallann mhatamaitice acu agus iad ag déanamh ionadaíocht do thíortha seo acu. Tá Éire pháirteach sa chomórtas seo ó 1988 agus tá boinn bainte ag mic léinn Éireannach in ochtar (8) de na comórtais sin. Tá an chéad bhabhta eile OMI ann i mí Iúil 2012.[/lang_ie]
[lang_en-uk]Two students at the Abbey Vocational School have been selected to train for the Irish Maths Olympiad team.  Jessica Weitbreach and Pauric Doherty were selected based on their outstanding Maths results in the Junior Certificate Examination.  The two students have been invited to attend enrichment classes in collages such as University College Dublin, NUI Galway and NUI Maynooth. Their class teacher, Ms. Rosemary Quinn is delighted with the news and complimented the two students on their outstanding achievement.  Principal, Emmanuel McCormack said he was delighted for the students and their families and also paid tribute to their maths teacher, Rosemary Quinn and the entire maths department at the Abbey Vocational School.

The International Mathematical Olympiad (IMO) is a prestigious annual team competition for mathematically talented second-level students representing their countries. Ireland has participated in the competition since 1988 and Irish students have won medals in eight of those competitions. The next IMO takes place in July 2012.[/lang_en-uk]