Cóisir na Samhna ag GS Chú Uladh | Halloween Party at GS Chú Uladh

[lang_ie]Cóisir na Samhna
D’eagraigh daltaí rang na hIdirbhliana Ghairmscoil Chú Uladh cóisir samhna sa scoil do dhaltaí soiséarach na scoile roimh an sos lár téarma.  Bhain na scoláirí an-sult as.[/lang_ie]
[lang_en-uk]Halloween Party

Transition Year students who organised a very enjoyable  Halloween Party for senior students prior to the mid-term break. A good time was had by all.[/lang_en-uk]