GS Chú Uladh páirteach sna Cláir KEY & LET. | GS Chú Uladh participate in KEY & LET Programmes.

Clár KEY
[lang_ie]Cláir KEY/LET

Tá daltaí na scoile páirteach sna cláir KEY agus LET arís i mbliana.  Cláir trasteorann iad seo ina mbíonn na scoláirí ag foghlaim faoin bhfiontraíocht agus ag obair le scoláirí ó Thuaisceart Éireann.  D’fhreastal an Idirbhliain ar a gcéad chruinniú i gCo. Fhear Manach agus chuaigh deichniúr dalta ón Chéad Bhliain go Co. Dhoire[/lang_ie]

[lang_en-uk]KEY/LET Programme

Students from the school are once again partaking in both the KEY and LET programmes this year. Both of these  are cross-border programmes where students learn about entrepreneurship and work alongside students from Northern Ireland. Transition Year students here attended the first meeting recently in Co.Fermanagh and a further 10 students from First Year went to an event in Co.Derry.[/lang_en-uk]