Foirgneamh Scoile ainmnithe. | School Building nominated.

Coláiste Ghleann na Finne.

[lang_ie]Tá an Foirgneamh Scoile Ghleann na Finne, atá suite in Íochtar Dhroim Bó, Srath an Urláir ainmnithe ag an Chomhairleoir Barry O’Neill, Cathaoirleach, Coiste Gairmoideachais Contae Dhún na nGall don Chatagóir na Foirgnimh Oideachas is Fearr ag Bronnadh 2012 le Cumann Chomhaltaí na nÚdarás Áitiúil (CCUA).

Tá na foirmeacha ainmniúcháin chuí curtha ar fáil fhad leis na breithiúna sa chatagóir sin le measúnú a dhéanamh. Táthar ag dréim le liosta gearr do na hiomaitheoirí bheith ar fáil ag tús mí Eanáir agus a bheas sa phríomshearmanas bronnta atá le tarlú i mí Feabhra 2012 ag Óstán an Crowne Plaza, Baile Átha Cliath.
Tá súil againn go n-éireoidh leis an ainmniúchán[/lang_ie]
[lang_en-uk]The new Finn Valley College School Building, located at Drumboe Lower, Stranorlar has been nomimated by Clr. Barry O’Neill, Chairperson, Co. Donegal VEC, for the Best Educational Building Category in the Local Authority Members Association (LAMA) Awards 2012.
The relevant nomination form has been completed and has been sent to the relevant category judges for assesment.  It is hoped that the shortlist of finalists will be announced at the begining of January with the main award ceremony scheduled to take place in February 2012, at the Crowne Plaza Hotel, Santry, Dublin.
Good luck with the nomination.[/lang_en-uk]