Díolacháin Táirgí na Nollag le Cumasóige. | Youthreach Christmas Sale of Work.

Sale of Work
[lang_ie]Beidh an Díolachán Táirgí Bliantúil ag Cumasóige Bun Cranncha agus Gleann Gad ar siúl san Ionad Oideachais Aoisigh, Bóthar an Chladaigh, Bun Cranncha ar an Satharn 10ú lá do mhí na Nollag. Beidh iomlán fáltais ag dul chun sochair d’Ospís Dhún na nGall agus an Fheabhail. Is ócáid bhliantúil seo, áit a mbíonn na táirgí a rinne na foghlaimeoirí óga le díol agus atá fóirsteanach mar bhronntanais Nollaig do ghaolta agus cairde. Tá bréagáin déanta as adhmad, míreanna mearaí, frámaí

do phictiúr, obair ealaíne, cártaí Nollag lámhdhéanta, bácáil ón bhaile, cácaí agus putóga Nollaig, subha, pióga mionraí, earraí cniotáilte mar scairfeanna, maisiúcháin Nollag agus go leor leor eile ar díol ar phraghsanna atá go deo réasúnta. Beidh Daidí na Nollag ann fós ar an lá le bronntanais do na páistí beaga.
Fáilte roimh chách![/lang_ie]
[lang_en-uk]Youthreach Buncrana and Glengad are hosting their annual Sale of Work in the AETC Shore Road Buncrana on Saturday December 10th. All proceeds are in aid of the Donegal and Foyle Hospice. It’s an annual event where the boys and girls sell their handcrafted items which are ideal for christmas presents for loved ones and friends. Wooden toys like rocking horses and jig saws, picture frames, art work, hand made christmas cards, home baking, christmas cakes and puddings, jams, mince pies, handknitted scarves, christmas decorations and lots more will be on offer at very reasonable prices. Santa will be in the building too with presents for the little ones.
Everyone welcome![/lang_en-uk]