Ceardlann ar Fuinneamh san Oideachas. | Workshop on Energy in Education.

[lang_ie]Ceardlann ar Fuinneamh san Oideachas – Déardaoin 17 Samhain & 15 Nollag 2011.
Bhí ceardlann thraenáil ar siúl ar na mallaibh ar dóigheanna le Fuinneamh a chaomhnú sa Scoileanna agus Ionaid atá faoi scáth an Coiste Ghairmoideachais sa
Chontae. Tá na Ceardlanna seo eagraithe ag Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann agus an Roinn Oideachais agus tá fócas ar na pointí seo:
  • Foghlaim ar laghdú ar úsáid fuinneamh ina iomláine agus cultúr do éifeachtúlacht fuinneamh a chruthú.
  • Seachadann Bainistíocht Fuinnimh costais íseal nó fiú gan costais a bhaint amach ar thaobh sábháil fuinnimh go gasta.
  • Cuidíonn an clár cruthaithe seo fós le Deontais, Teastais Fhuinnimh Taispeána & riachtanais eile dhlíthiúla a bhaint amach.
D’fhreastail lucht foirne ó scoileanna agus ionaid ó fud an contae ar an chéad cheardlann seo agus tá leathlá eile thraenáil  do na rannpháirtithe san fhéilire don 15 Nollag ag 9.30 r.n.[/lang_ie]

[lang_en-uk]Energy in Education Workshop – Thursday 17th November & 15th December 2011.

Donegal VEC held a half day training workshop recently on ways to conserve Energy in our Schools and Centres. The Workshops which are run by the Sustainable Energy Authority of Ireland and the Department of Education focuses on the following :

  • Learn to reduce your energy use & create a culture of energy efficiency.
  • Energy Management quicky delivers low or no cost energy savings.
  • This proven programme also assists with Grants, Display Energy Certs & other legal requirements.

The first workshop recently was attended by members of staff from both schools and centres from throughout the county and the second halfday training is scheduled for those participants on Thursday 15th December at 9.30 a.m.[/lang_en-uk]