Ceardlanna Dráma i dToraigh. | Drama Workshops in Tory.

Ceardlann Dráma ar Thoraigh

[lang_ie]Bhí sraith ceardlanna dráma faoi stiúir Bheartla Uí Fhlatharta ar siúl i gColáiste Phobail Cholmcille ón Déardaoin 24 Samhain go dtí an Satharn 26 Samhain. Ba é an grúpa ealaíne de chuid Thoraí, Lasair, a d’eagraigh na ceardlanna agus bhí siad oscailte d’achan duine. D’fhreastal scaifte breá orthu – idir scoláirí, múinteoirí agus pobal an Oileáin – agus d’éirigh thar cionn leo. Tá sé beartaithe ag na rannpháirtithe dhá dhráma a chur ar an staitse idir seo agus mí Iúil.Neart oibre le déanamh ach “tús maith, leath na hoibre” agus tá tús iontach maith curtha le rudaí.[/lang_ie]

[lang_en-uk]There were a series of drama workshops in Coláiste Phobail Cholmcille under the guidance of Beartla Ó Flatharta from Thursday 24 November to Saturday 26 November. It was the Island’s arts group, Lasair, that organised the workshops and they were open to everybody. A good number attended – students, teachers and members of the community – and they were a great success. It is planned to stage two dramas between now and July.Plenty of work to do but “a good start is half the work” and a really good start has been made.[/lang_en-uk]