Dúshlán Bainc-Aontas Éireann – “Build a Bank” | Allied Irish Banks “Build a Bank” Challenge

Build a Bank Launch

[lang_ie]

Tá daltaí Ghairmscoil Chú Uladh páirteach i ndúshlán BAE  “Build a Bank” arís i mbliana.  D’oscail siad an banc go hoifigiúil ar an Déardaoin, 24ú Samhain agus sa phictiúr leis an fhoireann tá Sarah Bonar, Oifigeach na Mac Léinn leis an BAE, Tommy Greally Bainisteoir,  BAE Bealach Féich, agus Príomhoide na Scoile, Fiona Ní Chnáimhsí. Glacann na daltaí poist difriúla sa bhanc atá oscailte do scoláirí ón scoil.[/lang_ie]
[lang_en-uk]

Students in Gairmscoil Chú Uladh are participating in the AIB Build a Bank Challenge again this year.  They launched their school bank on Thursday, November 24th and the team are pictured with Ms Sarah Bonar, AIB Student Officer, Mr Tommy Greally AIB Manager, Ballybofey,  and school Principal Fiona Ní Chnáimhsí.  The students take on various roles within the bank which is open to all students in the school.[/lang_en-uk]