Tionscnamh an Bháid Tarrthála Árainn Mhóir. | Arranmore Island Lifeboat Project.

Bád Tarrthála Árainn Mhóir
[lang_ie]Tá TG4 ag déanamh clár faisnéise faoi Oileán Árainn Mhóir faoi láthair agus tá páirt a ghlacadh ag Gairmscoil Mhic Diarmada sa chlár. Cuireadh agallaimh ar an Phríomhoide agus ar dhuine de na múinteoirí ón tseirbhís Ghaeilge sa scoil ar na mallaibh agus beidh siad ag dul thart ag na ranganna le píosaí scannáin teilifís a fháil roimh scrúduithe na Nollag sa scoil. Tá cuid mhór dul chun cinn déanta maidir leis an tionscnamh bhád tarrthála sa scoil fosta agus beidh daltaí na hidirbhliana ag cur agallaimh ar daoine ón oileán a bhfuil baint acu fan bád tarrthála thar na blianta chomh maith.  Beidh na hagallaimh seo le feiceáil ar an chlár teilifíse a bheidh ag dul amach ar TG4 i rith mí Mhárta 2012.[/lang_ie]

[lang_en-uk]TG4 are currently making a documentary programme about Arranmore Island and Gairmscoil Mhic Diarmada are taking part in the programme.  The Principal and a teacher from the Irish service in the school were interviewed recently and the film crew will be going around the classes to obtain some television footage prior to Christmas tests commencing in the school. A lot of progress has been made regarding the Lifeboat project being undertaken by the Transition Year class in the school.  TY pupils will interview people from the island who have had links with the lifeboat over the years.  These interviews will feature in the documentary which is scheduled to be televised on TG4 during the month of March 2012.[/lang_en-uk]