Clár Ranganna Oíche an Earraigh 2012 | Evening Class Programme Spring 2012

[lang_ie]Déantar foghraíocht ag an am seo sna hIonaid seo a leanas de réir an Clár Ranganna Oíche don Earraigh 2012 atá curtha ar fáil de réir na Seirbhísí Oideachais Aosaigh.

Beidh na ranganna / cúrsaí éagsúla ag dul ar aghaidh ag brath ar uimhreacha agus éileamh. Tuilleadh eolais ar fáil ag na huimhreacha fóin do na hionaid cuí.
Cliceáil ar na Naisc thíos de réir Ionad nó Cúrsa:
[lang_en-uk]The following classes / courses are currently being advertised in the various centres as part of the Adult Education Services for Spring 2012.
Classes and courses will go ahead depending on numbers and demand and further information can be had by contacting the various centres directly.
Please click on the Links below to view what is available :
Donegal Youth Choir.[/lang_en-uk]