Fáltais bronnta ar Seirbhísí Oinceolaíocht. | Proceeds presented to Oncology Services.

[lang_ie]Máire Áine Uí Chatháin, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Coiste Ghairmoideachais Dhún na nGall ag bronnadh seic do €600 ar Noreen Harley, Leas-Stiúrthóir Altranais, Seirbhísí Oinceolaíocht & Ailse, Ospidéal Ginearálta Leitir Ceanainn.

Is seo fáltais ó ócáid tiomsaithe airgid a rinne an Comhairleoir Dessie Larkin, Captaen ar Chumann Gailf an Coiste Gairmoideachais le haghaidh 2011. Tógadh an t-airgead ar Lá na gCaptaen a bhí ar siúl ag Club Gailf Leitir Ceanainn agus chuir an Comh. Larkin a bhuíochas in iúl óna chroí le gach duine a chuidigh leis agus a thug tacaíocht ar an lá. Fós, sa ghrianghraf tá Jim McGlynn, atá mar Rúnaí ar Chumann Gailf an Coiste Gairmoideachais.[/lang_ie]

[lang_en-uk]MaryAnn Kane, CEO, Donegal VEC presenting a cheque for €600 to Noreen Harley, Assistant Director of Nursing, Oncology Cancer Services, Letterkenny General Hospital. The monies were the proceeds from a fundraiser undertaken by Cllr.Dessie Larkin, Captain of Donegal VEC Golf Society for 2011 and was raised on his Captain’s Day at Letterkenny Golf Club. Cllr.Larkin conveyed sincere and heartfelt thanks to all those who assisted him and supported the fundraiser. Also included in the photograph is Jim McGlynn, Secretary of the Donegal VEC Golf Society.[/lang_en-uk]