READ LK – Comórtas Scríbhneoireacht Chruthaitheach 2012. | READ LK – Creative Writing Competition 2012.

Logo of Competition.jpg[lang_ie]

Is tionscnamh léamh atá i gceist le READ LK a tháinig ó thionscadal Leabhar Amháin, Pobal Amháin go domhanda agus anseo i Leitir Ceanainn tá na páistí ó ranganna 4/5/6 ó Scoil Náisiúnta Educate Together agus na daltaí ón Chéad Bhliain i gColáiste Earagail atá sásta agus tiomanta leis an leabhar cáiliúil a léamh do chuid Siobhán Parkinson – Four Kids,Three Cats, Two Cows, One Witch (maybe). Tá a lán rudaí éagsúil ag tarlú ar an bhaile leis an READ LK seo agus tá an seoladh oifigiúil sa Leabharlann an Contae ag a 7.00 i.n. ar an Mháirt seo chugainn 21ú Feabhra agus leanfaidh rudaí ar siúl suas go dtí 29 Márta. Déan cliceáil anseo le hiomlán faoi READ LK a fháil agus liosta do na hócáidí éagsúla atá le bheith ann.

Mar pháirt acu siúd thar na cúig seachtaine (ach suas go dtí an spriocdháta 9 Márta) tá Comórtas Scríbhneoireacht Chruthaitheach 2012 ann, a thig dearbháin leabhar a bhaint má dhéantar 500 focal nó níos lú a scríobh ar an téama “JOURNEY”. Tig leis na hiarratais bheith curtha sa phost nó fágtha istigh fhad le Brid Mc Intyre, Ionad Oideachais Aosaigh, Oifigí Riaracháin Coiste Gairmoideachais Contae Dhún na nGall, Ard Uí Dhomhnaill, Leitir Ceanainn nó fiú fós iad a sheoladh ar ríomhphoist chuig bridmcintyre@donegalvec.ie. Cuimhne go bhfuil an spriocdháta ar seo ar an Aoine 9ú Márta.Cliceáil anseo do na Rialacha, Eolas uile a bhaineann leis an Chomórtas. Bígí páirteach sna hócáidí uile agus bígí cruthaitheach!!

[/lang_ie]

[lang_en-uk] READ LK is a reading initiative inspired by the One Book, One Community project worldwide and here in Letterkenny  pupils of 4th/5th/6th classes  of Educate Together NS and the 1st Year students of Errigal College are undertaking the reading of the acclaimed children’s book – Four Kids,Three Cats, Two Cows, One Witch (maybe) by Siobhán Parkinson and being involved in various events officially from Read LK launch on Tuesday next 21st February (7.00 p.m.) in the Central Library, Letterkenny to the official close on March 29th next. Click here for full details of READ LK and a breakdown of the events being organised.

As part of the various events over the 5 week period there is a flash fiction Creative Writing Competition for 2012 where book vouchers can be won by writing 500 words or less on the theme “JOURNEY”. Entries can be sent by post or delivered to Brid Mc Intyre, Adult Education Centre, Donegal VEC Admin.Offices, Ard O’Donnell, Letterkenny or indeed by e-mail to bridmcintyre@donegalvec.ie on or before the deadline of Friday March 9th.

Here are the fullRules, Information and Conditions of Entry. Join in the fun and let’s see all the creativity!![/lang_en-uk]