Aiseolas ar Ócáid le Féile AONTAS | Positive Feedback on AONTAS event.

[lang_ie]Mar pháirt don Fhéile Bhliantúil d’Fhoghlaimeoirí Aosaigh le AONTAS ar an tseachtain seo chaite, bhí Lá Oscailte ag Ionad Oideachais Aosaigh & Oiliúna i mBaile Dhún na nGall ar an Chéadaoin 22Feabhra ó 10.30 r.n. go dtí 6.30 i.n. tráthnóna.

Bhí an lá eagraithe i gcomhar le Ms.Mary Mc Hugh, Éascaitheoir Fostaíochta ón Roinn Coimirce Sóisialaí. Tugadh cuireadh do mhic léinn féideartha fhad leis an ionad le páirt a ghlacadh agus buaileadh le Comhardaitheoirí, Oifigigh Gairmthreoracha agus foghlaim faoi na tacaíochtaí atá ar fáil más mian leo siúd theacht ar ais chun foghlama nó athrú gairme nó poist oibre.
Thug níos mó nó 100 mac léinn cuairt ar an lá agus d’éirigh go maith leis an ócáid de bharr. Míle buíochas le gach duine a bhí páirteach agus a chuidigh le lá an-rathúil bheith ann.
Duine ar bith a bhfuil go fóill spéis acu eolas a fháil ar na cúrsaí éagsúla, tig fáil i dteagmháil leis an ionad ag 074 9721705.[/lang_ie]

[lang_en-uk]As part of the week long events nationwide with the AONTAS Adult Learners’ Festival, Adult Education & Training Centre, Donegal Town held an open day last  Wednesday 22 February from 10.30 a.m. until 6.30 p.m. that evening.

The day was organised in partnership with Ms.Mary Mc Hugh, Job Facilitator from the Dept. of Social Protection. Potential students were invited to the centre to partake in the event and meet the Co-ordinators, Career Guidance Officers and to learn about the supports available for anyone wishing to return to learning, changing career or looking for work.

Over 100 potential students visited the centre on the day and proved to be a great success. A big thank you to all involved in helping make sure that this was a very successful day.

Anyone still interested in getting information on courses available, please contact the centre at 074 9721705.[/lang_en-uk]