Tacaíocht ó CGCDnG do Sealaíocht Don Bheatha | VEC supports Relay For Life

Logo Relay for Life.jpg[lang_ie]Ceiliúrann Sealaíocht Don Bheatha i gcomhar le Cumann Ailse na hÉireann na daoine uile a tháinig slán ó Ailse, cuimhne orthu siúd a fuair bás ón ailse agus troideann ar son cístí airgead a bhaint amach i dtreo taighde. Tá Coiste Gairmoideachais Contae Dhún na nGall tiománta le haghaidh tacaíochta a thabhairt do SEALAÍOCHT DON BHEATHA. Mar eagraíocht, tá sprioc againn breis is €10,000 a thógáil. Tá súil againn go mbeidh na Scoileanna agus Ionaid uile ag eagrú agus ag reáchtáil cineálacha éagsúla imeachtaí tiomsaithe airgid ó seo go dtí an phríomhócáid Sealaíocht Don Bheatha a bheidh ar siúl sa Dánlann, Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn ar an 26ú agus 27ú Bealtaine seo chugainn. Anseo sna Príomhoifigí Riaracháin in Ard Uí Dhomhnaill tá muid ag tosú ár n-imeachtaí tiomsaithe airgid le ‘Lá Bándearg’ ar an Aoine 9ú Márta agus an dara hócáid, sin Maidin Chaife ar an Déardaoin 22 Márta.
Beidh liosta iomlán ar na himeachtaí uile sna Scoileanna agus Ionaid ar fáil anseo. Molaimid ar gach duine bheith páirteach mar is deis iontach chun tacú leis an chúis thábhachtach seo. Is cinnte go bhfuil aithne againn uile, ar dhóigh amháin nó dhóigh eile, ar Ailse tríd ár dteaghlaigh, cairde agus comhghleachaithe oibre. Seo píosa físeáin ó YouTube ar ócáid anuraidh (2011) ar Sealaíocht Don Bheatha.[youtube width=”300″ height=”200″]http://www.youtube.com/watch?v=u7gKcYRZRPE&feature=youtu.be [/youtube]
Má tá aon eolas eile de dhíth, téigh i dteagmháil le relayforlife@donegalvec.ie Go raibh maith agaibh uile.[/lang_ie]
[lang_en-uk]Relay for Life in association with the Irish Cancer Society celebrates all survivors of Cancer, remembers all who have died from cancer and fights back and raise funds towards research. County Donegal VEC has committed to supporting RELAY FOR LIFE. As an organisation, we hope to raise in excess of €10,000. We hope that all Schools and Centres will organise and run different types of fundraising events from now until the official Relay for Life event which will be held in An Danlann, LYIT on the 26th and 27th May next. At Head Office here in Ard O’Donnell, we are beginning our fundraising events with a ‘Pink Day’ on Friday March 9th next and our second event will be a Coffee Morning on Thursday 22nd March.
A full and updated list of events from Schools and Centres will be available here. We encourage everyone to participate in what is an ideal opportunity to support a worthwhile cause. Cancer has touched each and every one of us in some way whether it is through family, friends or work colleagues. See the YouTube video below of a RELAY FOR LIFE event from last year (2011).[youtube width=”300″ height=”200″]http://www.youtube.com/watch?v=u7gKcYRZRPE&feature=youtu.be [/youtube]
Should you require any additional information, you may contact relayforlife@donegalvec.ie Thank You.[/lang_en-uk]