Cumasóige Béal Átha Seanaidh ag “Bearradh Cloigne” | Ballyshannon Youthreach are “Shaving Heads”.

AETC-Ballyshannon-in-Sept.-2005-2.jpg[lang_ie]Mar pháirt don tiomantas ó Coiste Gairmoideachais ina iomláine, le sprioc breis is €10,000 a thógáil do Sealaíocht don Bheatha i gcomhar le Cumann Ailse na hÉireann tá Cumasóige Béal Átha Seanaidh le “Ceann Maolbhearrtha” a bheith acu le beirt do na mic léinn ar an Aoine seo 9ú Márta. Seo Postéir. Beidh craic ann      agus tabhairigí urraíocht dóibh. Go raibh maith agaibh.

Seo Pearse agus James tar éis an ócáid agus buíochas do Nuala Mc Dermott ó Split Ends, Béal Átha Seanaidh a rinne an bearradh ar na gasúraí saor in aisce. Maith sibh.[/lang_ie]

[lang_en-uk]As part of Co.Donegal VEC commitment to raise in excess of €10,000 for Relay for Life in conjunction with Irish Cancer Society – Ballyshannon Youthreach are having a sponsored “Head Shave” next Friday 9th March.  Poster to promote event. It will be fun and we appreciate all support. Thank You.

Here is Pearse and James after the event and thanks to Nuala Mc Dermott, Split Ends Hairdressing, Ballyshannon who carried out the “head shave” on the lads free of charge. Well done everybody. [/lang_en-uk]