Dinnéar Charthanachta le haghaidh Sealaíocht don Bheatha. | Charity Dinner towards Relay for Life.

Cook Off 3 - 06 Dec 11.jpg[lang_ie]Tá na mic léinn agus foireann Cumasóige Leitir Ceanainn ag eagrú Dinnéar Charthanachta san Ionad ar an Mháirt seo chugainn 13ú Márta ag 1.15 i.n. Tá seo mar pháirt don tiomantas ón Choiste Gairmoideachais do Shealaíocht don Bheatha i gcomhar le Cumann Ailse na hÉireann. Beidh dinnéar do Stobhach Gaelach Traidisiúnta ar fáil do gach duine i láthair ar síntiúis íosta ar a laghad do €2.
Cé go bhfuil fáilte roimh chách , ba mhaith dá dtiocfadh le gach duine (grúpaí go háirithe) fón gasta a chuir fad le Eileen nó Breda roimh 11.00 r.n. ag 074 9122585 ionas go mbeidh na mic léinn ábalta pleanáil ar an méid bia i gceist le haghaidh cócaireacht agus na táblaí cuí a leagan amach sa bhialann. Go raibh maith agaibh.
Tá Cumasóige Leitir Ceanainn lonnaithe san Ionad Oideachais, Bóthar Cill Mhic Reanáin agus áit ann do 40 mac léinn – ionad a bhfuil cláir mar An Ardteistiméireacht Fheidhmeach / FETAC Leibhéal 3/ Cláir dírithe ar Forbairt Pearsanta agus Taithí Oibre.[/lang_ie]
[lang_en-uk]The students and staff of Letterkenny Youthreach (as part of Donegal VEC’s commitment to Relay for Life in conjunction with the Irish Cancer Society) are having a Charity Dinner next Tuesday  13th March at 1.15 p.m. A dinner of Traditional Irish Stew will be on offer to all who attend with at least a minimum donation of €2. Everyone is welcome, but in order to facilitate timing and quantity of cooking and the layout of tables in the canteen area, the centre would appreciate a quick phonecall of numbers attending (especially groups) to Eileen or Breda at 074 9122585  no later than 11.00 a.m. on Tuesday.  Thank You.
Letterkenny Youthreach is located in the Centre for Education, Kilmacrennan Rd and has place for 40 students who avail of programmes such as Applied Leaving Certificate / QQI Level 3 / Personal Development Programmes and Work Experience.[/lang_en-uk]