Ócáidí le Coláiste Earagail an tseachtain seo le haghaidh Sealaíocht don Bheatha.|Events this week with Errigal College and Relay for Life.

Mount Errigal.jpg[lang_ie]De réir a chéile tá réimse leathan d’ócáidí ag teacht chun cinn ar fud an Choiste Gairmoideachais ina iomláine. Tá an CGDnG tiomanta le haghaidh breis is €10,000 a thógáil ar son Sealaíocht don Bheatha i gcomhar le Cumann Ailse na hÉireann.
An tseachtain seo tá Coláiste Earagail anseo i Leitir Ceanainn ag reáchtáil Cheolchoirm BEO Lá Fhéile Pádraig ar an Aoine seo chugainn 16 Márta ag 7.30 i.n. san Ionad Cultúrtha Réigiúnach. Fós, tá sé ar intinn ag an scoil lá dreapadóireacht a eagrú leis na mic léinn ó Bhliain 1 agus Idirbhliain le barr Sliabh an Earagail i nDún Lúiche a bhaint amach. Tá sin le tarlú ar an Déardaoin 15 Márta.  Ádh mór oraibh leis na hócáidí seo agus tabhairigí tacaíocht dóibh.[/lang_ie]

[lang_en-uk]As different variety of events continue to be organised throughout the VEC, who are committed to raise in excess of €10,000 for Relay for Life in conjunction with the Irish Cancer Society – this week already we have Errigal College here in Letterkenny having a St.Patrick’s Day BEO Concert on Friday evening next 16th March at 7.30 p.m. in the Regional Cultural Centre. Also, the school hope to organise a climb of Errigal Mountain in Dunlewey with First Year and Transition Year students.

We wish you well with these events and all support will be appreciated.[/lang_en-uk]