Mná le haghaidh Airde. |Women with Altitude.

[lang_ie]Deireadh seachtaine de ghníomhaíocht sléibhteoireachta do mhná a bhfuil grá acu do na sléibhte. 19/20 – 22 Aibreán 2012
Ionad Oideachais Allamuigh Ghartáin i gcomhar le Sléibhteoireacht Éireann leis an deireadh seachtaine bliantúil a chuir ar fáil ar na dátaí thuasluaite do Mhná le hAirde – mná a bhfuil grá agus suim acu sna sléibhte agus don tsléibhteoireacht. Bhí an chéad deireadh seachtaine don tionscnamh comhpháirteach seo ar siúl anuraidh ag IOA Ghartáin sna Sléibhte na Beanna Boirche i gContae an Dúin agus d’éirigh go maith leis agus siocair sin tá plean ann go mbeidh seo san fhéilire ag Sléibhteoireacht Éireann gach bliain ó seo amach.
Le haghaidh tuilleadh eolais nó d’ainm a chur in áirithe don ócáid i mbliana, téigh i dteagmháil le www.womenwithaltitude.ie.[/lang_ie]

[lang_en-uk]A weekend of mountaineering activity for women who love the mountains. 19th/20th – 22nd April 2012

Gartan Outdoor Education Centre is once again working with Mountaineering Ireland to host the annual weekend on the above dates for Women with Altitude – women who have a love for mountains and the challenges of mountaineering. The first outing of this joint venture that was also run by Gartan OEC in April 2011 in the Mourne Mountains, Co.Down was a tremendous success and it is now hoped to be part of the calendar with Mountaineering Ireland every year. For further information and booking for this year’s event, please contact www.womenwithaltitude.ie[/lang_en-uk]

Women with Altitude