Spraoi Rothaíocht & Siúlóid.|Fun Cycle or Walk Event.

[lang_ie]Tá na mic léinn agus foireann ón Ionad Oideachais Aosaigh & Oiliúna, Baile Dhún na nGall ag cuir ócáid Maidin Chaife le cois Spraoi Rothaíochta agus Siúlóid ar fáil ar an Aoine, 4 Bealtaine ag tosú thart ar 10.r.n. Tá fáilte roimh chách le bheith linn agus más rud é nach bhfuil tú ar rothar, is féidir páirt a ghlacadh ag leanúint siúlóid ar bhealach níos giorra. Beidh gach duine ag fágáil agus ag filleadh fhad leis an Ionad féin (nó an sean-tech mar a thugtar air go háitiúil) – áit a mbeidh caife agus cácaí milis ar fáil ag an deireadh. Fós, tá roinnt baill den chlub rothaíochta áitiúil (Club Rothaíocht Bá Dhún na nGall) ar láimh ar an lá chun tacaíocht agus treoir a thabhairt sa rothaíocht ag an ócáid tógála foirne seo. Tá gach fáltais dul fhad le Sealaíocht don Bheatha, Dhún na nGall agus bheinn iontach buíoch as gach tacaíocht ar an lá.[/lang_ie]

[lang_en-uk]The students and staff of the Adult Education & Training Centre, Donegal Town are holding a Coffee Morning and a Fun Cycle or Walk event on Friday 4th May beginning at approx. 10 a.m.. All are welcome to join us and if you don’t have a bicycle, then you may take part in the event as well by walking a shorter route. All will leave and return to the AETC (old tech, as it is called locally) where coffee and light refreshments and cakes will be available. Members of the local Donegal Bay Cycling Club will be at hand on the day to support and instruction on this introduction to cycling and team building occasion. All proceeds will go to Relay for Life, Donegal and we would appreciate all support on the day.[/lang_en-uk]