Comhghairdeas do Raidió na Gaeltachta.|Congratulations to Raidió na Gaeltachta.

[lang_ie]Ag cruinniú do chuid Coiste Gairmoideachais Chontae Dhún na nGall ar an Luan 23 Aibreán 2012 a bhí ar siúl sa Choláiste Nua Ghleann na Finne, rinneadh comhghairdeas agus ómós a ghabháil le Raidió na Gaeltachta agus do láithreoir Frances Nic Géidigh as an dá ghradam bhainte amach le gairid. Ainmníodh Raidió na Gaeltachta mar an Stáisiún Raidió na Bliana don dara bliain as a chéile ag Féile na Meán Ceilteach agus bronnadh Gradam do Phearsa  Raidió na Bliana ar Frances. Tá Raidió na Gaeltachta fós ag ceiliúradh 40 Bliain ar an aer chomh maith i mbliana agus is mian le CGDnG comhghairdeas a  dhéanamh le gach ball foirne i gceist agus aitheantas a thabhairt as an tiomantas ag an stáisiún bheith ag tuairisciú ar imeachtaí an Choiste Gairmoideachais thar na blianta.
Comhghairdeas libh.[/lang_ie]

[lang_en-uk]Co. Donegal VEC at it’s meeting on Monday 23rd April 2012 held in the New Finn Valley College, unanimously conveyed congratulations and paid tribute to Raidió na Gaeltachta and to presenter Frances Nic Géidigh on their two recent awards.
Raidió na Gaeltachta was named Radio Station of the Year for the second year in a row at the Celtic Media Festival and Frances was awarded Radio Personality of the Year. Raidió na Gaeltachta are also celebrating 40 years on air this year and Co. Donegal VEC wish to congratulate all staff involved and acknowledge their commitment to the station’s coverage of events of the VEC over the years.
Comhghairdeas libh.[/lang_en-uk]