Leas-Phríomhoide nua ceaptha.|New Deputy Principal appointed.

[lang_ie]Tá Sinead Gillespie as Bealach Féich ceaptha le gairid mar Leas – Phríomhoide ar Choláiste Cranncha i mBun Cranncha. Fágann Sinéad a post mar Leas-phríomhoide i gColáiste Iascaigh, Sligeach chun dul i mbun a ceapachán nua. Is áit Fiona Ní Teampaill atá i gceist anseo, atá tar éis bogadh le gairid mar Phríomhoide ar Choláiste na Maoile Ruaidhe, Baile na nGallóglach.Tá ceangal fada ag Sinead leis an Choiste Gairmoideachais mar bhall foirne agus mar Phríomhoide Cúnta i gColáiste Ghleann na Finne ar feadh roinnt blianta. Tá Sinead faoi láthair ina Bhall de Choiste Gairmoideachais Dhún na nGall i gcáil ionadaí foirne. D’obair sí fós i gColáiste San Aingeal, Sligeach sa 3ú leibhéal nuair a bhí sí ar sos gairme ó Choláiste Ghleann na Finne.In agallamh le déanaí dúirt Sinead go bhfuil sí ag amharc chun tosaigh leis an cheapachán nua seo i gColáiste Cranncha – le bheith ag obair go dlúth leis an Phríomhoide, foireann na scoile, na mic léinn
agus na tuismitheoirí leis an chaighdeán ard atá ann a choinneáil agus le forbairt a dhéanamh ar na leibhéil oideachais sa choláiste ina iomláine. Déanann muid comhghairdeas leat.[/lang_ie]

[lang_en-uk]Sinead Gillespie from Ballybofey has recently been appointed as Deputy Principal of Crana College, Buncrana. Sinead leaves her post as Deputy Principal in Colaiste Iascaigh, Sligo to take up her new appointment. She will replace Fiona Temple who recently took up appointment as Principal of Mulroy College, Milford. Sinead has a long association with Co Donegal VEC as a staff member and an Assistant Principal at Finn Valley College for a number of years. Sinead is currently a Committee Member of Donegal VEC in the capacity of staff representative. Sinead also worked in 3rd Level in St. Angela’s College, Sligo whilst on career break from Finn Valley College. In a recent interview Sinead said that she is looking forward to taking up her new position in Crana College. She looks forward to working with the Principal, Staff, Students and Parents in maintaining and developing the excellent standard of education currently provided in the
College. Congratulations, Sinead.[/lang_en-uk]