Duais Náisiúnta do Mhúinteoirí Eolaíochta.| National Award for Science Teachers.

[lang_ie]Ainmníodh beirt mhúinteoir eolaíochta ó Choláiste Cranncha, Bun Cranncha – Philip McGuinness agus Tanya Morrison mar na phríomhbhuaiteoirí don duais – Barr Feabhais Náisiúnta i dTeagasc Eolaíochta 2012 le gairid. Tháinig an t-aitheantas seo óna chuid comhghleacaithe atá páirteach in Eol Oidí na hÉireann agus bhí an bronnadh i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath ar na mallaibh. Fuarthas seo siocair ardchaighdeán Teagaisc & Foghlama atá curtha trasna acu do na mic léinn sa scoil agus an struchtúir pleanála atá i bhfeidhm acu leis na bunscoileanna áitiúla le heolaíocht a spreagadh i measc an phobail. Comhghairdeas libh beirt.[/lang_ie]

[lang_en-uk]Science teachers Philip McGuinness and Tanya Morrison from Crana College, Buncrana have recently been recognised by their fellow professionals in the Irish Science Teachers’ Association (ISTA). They were deserving winners of the top award – National Excellence in Science Teaching 2012 which was presented recently in Trinity College, Dublin. The judges were very impressed by their Teaching & Learning standards which is transferred to the students and the structured planning involving local primary schools and the encouragement of science in the local commuinity. Congratulations to you both and well done.[/lang_en-uk]

Science Teacher Award