Roinnt nuacht ó Ghairmscoil na Mainistreach.| News Items from Abbey Vocational School.

[lang_ie]1. (Comórtas F1 do Scoileanna) – Ghlac foireann de chúigear gasúr ón tIdirbhliain (Foireann Velocity) páirt sa chluiche ceannais don Comórtas F1 do Scoileanna  i gColáiste Uí Ghríofa, Baile Átha Cliath le déanaí agus cé nach raibh gradam leo na bhaile ar an lá, is cinnte go bhfuair siad neart taithí agus baineadh an sult as a bheith páirteach ann don chéad uair. Bhí Gerry Diver, Manus Darby, Darren Doherty, Emmett Doogan agus Pauric Doherty páirteach sa tSraith Shinsearach, áit a chríochnaigh siad sa 4ú háit as 17 scoil  agus bhain siad an-sult agus taithí as. Deir Seamus Maguire, a bhí mar mhúinteoir agus meantóir dóibh go raibh caighdeán an-ard ar fad ann agus rinne sé buíochas a ghabháil do Toni Kelly, an tiománaí railí as Leitir Ceanainn a thug comhairle agus treoir do na gasúir roimh ré agus rinne Seamus fós comhghairdeas le Coláiste Chineál Eoghain as Bun Cranncha mar d’éirigh go maith leo agus thug siad cúpla ghradam abhaile leo go Dún na nGall.

2. (ECO-UNESCO) – Tá an Rannóg Adhmadóireacht sa scoil tar éis cistiúchán airgid a fháil ó ECO-UNESCO le tionscadal uathúil adhmadóireachta a dhéanamh ag an tSiúlóid cois Abhainn i mBaile Dhún na nGall. Tá aidhm an tionscadal dírithe ar an tsiúlóid seo a spreagadh leis an aos óg agus beidh forbairt ar seo le linn an chéad téarma eile leis na mic léinn shóisearacha mar pháirt den Teicneolaíocht Ábhar Adhmad na scoile.

3 (Camáin) – Bhain na mic léinn faoi Mhúinteoir Seamus Maguire sa rang 2ú Bliain Teicneolaíochta Ábhar Adhmad ardchaighdeán amach i mbliana arís leis na scileanna aonair le camáin a fháil réidh.

Beir Bua díbh uile.[/lang_ie]

[lang_en-uk]1.(F1 in Schools Competition) – Five students under the name Team AVS Velocity took part recently in the national finals of the F1 in Schools Technology Challenge in Griffith College, Dublin and although they didn’t come away with any awards, they certainly enjoyed the experience of taking part for the first time. The Transition Year students (Gerry Diver, Manus Darby, Darren Doherty, Emmett Doogan and Pauric Doherty) were part of the Senior Cycle Category for the first time and were proud to reach the knockout stages where they finished 4th from 17 entries. Mr.Seamus Maguire who as teacher and mentor spoke of the very high standard involved and wishes to thank Toni Kelly, Donegal’s very own rally driver for her advice and direction to the students beforehand and Seamus also wishes to acknowledge the achievement of Coláiste Chineál Eoghain from Buncrana who came away with two awards in the Junior Category.

2. (ECO-UNESCO) – Mr.Maguire and the Woodwork Department of the school have secured funding from ECO-UNESCO for a unique wood project along the Bank Walk in Donegal Town. The project will be aimed at promoting the walk with the younger generation in mind. It is envisaged that the project will be developed with junior cycle students as part of Materials Technology (Wood) in the school and will be completed during the next school term.

3. (Hurley Project) – Well done to Mr.Maguire’s 2nd Year Material Technology Wood class for completing their senior and junior Hurley’s as part of their class projects. A very high standard again this year achieved by all.

Well done everyone.[/lang_en-uk]

Abbey VS – Material Technology