Tacaíocht ó “Bright Beginnings” (Naíonra Cúram & Oideachais) do Sealaíocht don Bheatha. | “Bright Beginnings” (Care & Education Pre-School) support Relay for Life.

[lang_ie]Rinne na páistí beaga óga, a gcuid tuismitheoirí agus foireann “Bright Beginnings”  siúlóid nó “toddle” fhad leis an leabharlann i mBaile na nGallóglach le gairid le haghaidh urraíocht do Shealaíocht don Bheatha, Dhún na nGall agus Siondróm Down Dhún na nGall. Bhí an aimsir go deas agus bhain na páistí agus gach uile dhuine an sult as an lá agus bhí seisiúin scéalaíocht agus dathúchán ansin le foireann na leabharlainne. Míle Buíochas daoibh as sin. Tá an naíonra ansin ó bhí Meán Fómhair 2001 faoi stiúir Mary Kerr agus an fhoireann páirtaimseartha. Tá Martina, Majella agus Diane ansin faoi láthair agus níonn siad cuid mhór rudaí éagsúla leis na páistí – atá le feiceáil anseo sna Pictiúr agus bíonn achan sórt craic agus cuideachta acu leis na páistí beaga a dhéanamh réidh don bhunscoil. Ádh mór oraibh go léir.[/lang_ie]

[lang_en-uk]The little children accompanied by their parents and staff of “Bright Beginnings”(Care & Education Pre-School) recently had a walk or a “toddle” as it is called to the local library in Milford and all in aid of Relay for Life, Donegal and Donegal Down Syndrome. The weather was favourable and everyone (the children in particular) had a lovely time and the library staff had a storytelling and colouring session with the children on arrival. Many Thanks for that.
The pre-school is here now since September 2001 under the capable hands of Mary Kerr and her part-time staff. Martina, Majella and Diane are currently there and are always creative and doing various different things with the children to prepare them for Primary School. The Gallery here shows some lovely images of the fun and enjoyment had by all. Well done everyone.[/lang_en-uk]

Bright Beginnings