Cúrsa FETAC i bhForbairt Pobail.| QQI Course in Community Development.

[lang_ie]Tá sé ar intinn ag Coiste Gairmoideachais Chontae Dhún na nGall i gcomhair leis an bhFóram Oideachas Pobail príomh dhámhachtain FETAC Leibhéal 6 i bhForbairt Pobail a chur ar siúl ag tosú ó mhí Mheán Fómhair seo chugainn.
Beidh an cúrsa ar bhun pháirt aimsire ar fáil i Leitir Ceanainn agus oiriúnach dóibh siúd atá cheana féin ag obair sna réimsí leathan a bhaineann le hobair dheonach, sa phobal agus suímh leis an óige agus ar mhaith leo aitheantas nó cáilíocht a bhaint amach.
Le suim a mheas sa chúrsa beidh Seisiún Eolais ar siúl in oifigí an Choiste Gairmoideachais ag Ard Uí Dhomhnaill, Leitir Ceanainn ar an Déardaoin, 7ú Meitheamh ag 7.00 i.n. agus más féidir scairt fón a chuir fad le Mhéabh Mhic Gairbheith ag 074 9725520 nó ríomhphoist maevemcgarvey@donegalvec.ie le do shuim freastal a chinntiú roimh an 1ú Meitheamh. Go Raibh Maith Agat.[/lang_ie]

[lang_en-uk]Co.Donegal VEC with the Community Education Forum propose to offer a QQI Level 6 Major Award in Community Development beginning from September 2012. The course will be delivered on a part-time basis in Letterkenny and suitable for those already working in voluntary, community and youth work settings and who would like to gain a recognised qualification.
In order to gauge the level of interest in this course, an Information Session will be held in the VEC Offices at Ard O’Donnell, Letterkenny on Thursday 7th June at 7.00p.m.and if possible please confirm your interest in attending by contacting Méabh Mhic Gairbheith at 074 9725520 or by e-mail to maevemcgarvey@donegalvec.ie before the 1st Jume. Thank You.[/lang_en-uk]