Oscailt Oifigiúil Coláiste Ghleann na Finne. | Official Opening of Finn Valley College.

[lang_ie]Rinne an tAire Oideachais agus Scileanna, Ruairí Quinn, T.D., an foirgneamh nua Coláiste Ghleann na Finne, Srath an Urláir a oscailt go hoifigiúil ar an Aoine a chuaigh thart, 18 Bealtaine. Rinneadh athchóiriú iontach anseo le infheistíocht de €5 milliún ina iomláine. Tá 264 mac léinn ann faoi láthair agus tig leis an infheistíocht seo fás a dhéanamh le slí a bheith ann do 325. Tá gnáth seomraí ranga ann, seomraí speisialta, halla le haghaidh Corpoideachais agus cóiríocht choimhdeach le hachar urlár iomlán de 3452m2.
Thug Aire Quinn buíochas as an chuireadh agus dúirt sé go raibh an-áthas air bheith i láthair leis an fhoirgneamh nua seo a oscailt go hoifigiúil agus thug sé buíochas do gach duine a bhí páirteach leis an tionscadal a thabhairt chun críche. Labhair Máire Áine Uí Chatháin (Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Coiste Gairmoideachais Contae Dhún na nGall) agus thug sí buíochas don Aire Quinn agus an Roinn Oideachais & Scileanna as an infheistíocht iontach seo, buíochas don fhoireann dearadh agus na conraitheoirí, do Phríomhoide na Scoile Frank Dooley, d’fhoireann na scoile agus an pobal áitiúil. Labhair sí fós agus ghabháil sí buíochas do Seán Ó Longáin (Iar-Príomhoifigeach Feidhmiúcháin), Bonnie Oliver (Bainisteoir na hEastáit), An Bord agus Baill den Choiste agus Iar-Phríomhoidí, Foireann Riaracháin Coiste Gairmoideachais (Paddy Kelly ina measc) agus ar deireadh agus ar son an Choiste, rinne sí na mianta is fearr a ghabháil ar Foireann na Scoile agus na Mic Léinn agus go mbeidh an Timpeallacht Foghlama acu don chuid is fearr don todhchaí agus go mbeidh CGDnG ansin leis an ardchaighdeán agus acmhainní den chéad scoth a choinneáil do mhuintir Ghleann na Finne.[/lang_ie]

[lang_en-uk]The Minister for Education & Skills, Ruairí Quinn, T.D., on Friday 18th May, officially opened the €5 million extension and refurbishment at Finn Valley College, Stranorlar. The College has currently 264 second-level students and this new building and investment allows for the future growth of the school and to accommodate 325 students. The accommodation consists of general classrooms, specialist rooms, a PE hall and ancillary acommodation with an overall floor area of 3452 m2.
Speaking at the school, the Minister said that he was delighted to accept the invitation to be present to officially open the new building and expressed his thanks and best wishes to all who were part of bringing the project to completion. Mary Anne Kane (Donegal VEC CEO) thanked Minister Quinn for his presence and to his Department for the major investment on view here. She thanked the Design Team and the Contractors, the present Principal Mr.Frank Dooley, the school staff and the local and wider community. She also thanked former CEO, Mr.Sean Ó Longáin, Bonnie Oliver (Estates Manager), former Board and Committee Members and former Principals, the VEC Administration Staff inclusive of Paddy Kelly agus finally on behalf of the VEC, she extended every good wish to the School Staff and the Students and hope they will reap the benefits of their newly enhanced Learning Environment and that the Committee will continue to work with the Board of Management and Staff in providing the required resources to maintain the high standards in the future for the Students and community of Finn Valley.[/lang_en-uk]