Folúntais – Painéal Cúntóir Riachtanais Speisialta (2012/13).| Vacancies – Panel for Special Needs Assistants (2012/13).

[lang_ie]Tugann Coiste Gairmoideachais Chontae Dhún na nGall cuireadh d’iarrthóirí, fir agus mná, a bhfuil cáilíochtaí oiriúnacha acu, cur isteach ar áit ar phainéal mar Chúntóir Riachtanais Speisialta do chonradh téarma seasta lánaimseartha / páirtaimseartha ó 1 Meán Fómhair 2012 go 31 Lúnasa 2013.

Gabh fhad le leathanach Folúntais faoi Fúinn ar an roghachlár den suíomh idirlíne seo le haghaidh na doiciméid chuí a íoslódáil. Caithfidh na Foirm Iarrtais bheith ar ais roimh Nóin, 11 Meitheamh 2012.[/lang_ie]

[lang_en-uk]Co.Donegal VEC invites applications from suitably qualified persons, both male and female, for panel placing for posts as Special Needs Assistants which may arise on a fixed term contract in a wholetime/part time capacity during the period of 1st September 2012 to 31st August 2013.

Please download and complete documentation available at this website under the menu – About Us – Vacancies. Please also take note completed application form must be returned by Noon, 11th June 2012.[/lang_en-uk]