Scéim Deontais do Chlubanna Óige Áitiúla, 2012. | Local Youth Club Grant Scheme, 2012.

[lang_ie]Ba chóir bhur n-aird a dhíriú ar Scéim Deontais do Chlubanna Óige Áitiúla, 2012  anseo agus an t-eolas a íoslódáil agus iad a líonadh go luath agus a sheoladh ar ais fhad leis na hOifigí Riaracháin anseo i Leitir Ceanainn roimh Nóin ar an Luan, 2 Iúil 2012.

Tá iomlán ar fáil anseo, an fógra féin, foirm iarratais agus bileog eolais maidir leis an Scéim Deontais do Chlubanna Óige Áitiúla, 2012.

Beidh siad fós (na foirmeacha céanna) ar fáil faoi roghchlár an suíomh idirlíne seo ag Seirbhísí don Óige atá faoi Sheirbhísí Oideachais ach tig iad a fháil anseo inniu.

Fógra.                      Bileog Eolais.                       Foirm Iarratais.[/lang_ie]

 [lang_en-uk]Please direct your attention to relevant documentation here in regard to the Local Youth Club Grant Scheme, 2012 and those interested to have applications completed and returned to the Administration Offices in Letterkenny before Midday, 2nd July 2012.

All is available here today, the advert, information sheet and the application form itself and will shortly be also available also under Youth Services which is under Education Services menu on the website menu.

Advert               Information Sheet.                        Application Form.[/lang_en-uk]