Folúntais le líonadh do 2012/13. | Vacancies for 2012/13.

[lang_ie]Ba chóir bhur n-aird a dhíriú fhad leis an liosta Folúntais atá anois fógartha ar an suíomh seo. Tá siad seo a leanas ann – (1) Painéal Múinteoirí Ionaid 2012/13. (2) Painéal Cúntóir Riachtanais Speisialta 2012/13. (3) Post mar Chomhordaitheoir Tionscadail (Clár Síochána 111) agus (4) Poist Mhúinteoireachta ag Scoil Chuimsitheach Cholmcille, Na Gleanntaí.

Tig íoslódáil ar na doiciméid chuí a bhaineann leo siúd má théann tú fhad le Folúntais atá faoi Fúinn ar an roghachlár thuas don suíomh idirlíon seo. Glac go cúramach nóta faoi na dátaí difriúla a bhaineann leis na Foirmeacha Iarratais chuí bheith líonta agus ar ais fhad le Rannóg na nAcmhainní Daonna, Oifigí Riaracháin an Choiste Gairmoideachais, Ard Uí Dhomhnaill, Leitir Ceanainn. Tuilleadh eolais (más gá) ó 074 9161600.[/lang_ie]

[lang_en-uk]Please direct your attention towards the current listing of Vacancies advertised here. Applications are welcomed for the following panels and positions – (1) Substitute Teaching Panel 2012/13. (2) Special Needs Assistant Panel 2012/13. (3) Project Co-ordinator (Peace 111), and (4) Teaching Posts at St.Columba’s Comprehensive College, Glenties.

Download of necessary documents are available from Vacancies under About Us by following the website menubar above.
Please take particular note of the closing dates for return of completed Application Forms for the various posts. All correspondence and further information can be had by contacting the HR Department, County Donegal VEC Administration Offices, Ard O’Donnell, Letterkenny or by phonecall to 074 9161600.[/lang_en-uk]