Comhairliúchán Poiblí maidir leis an gCreatlach Beartais Náisiúnta nua um Leanaí agus Daoine Óga (2012-2017). | Public Consultation on the new National Children and Young People’s Policy Framework.(2012-2017).

[lang_ie]Sheol an tAire Leanaí agus Gnóthaí Óige, Frances Fitzgerald TD, ar an Luan 11 Meitheamh, comhairliúchán poiblí ar fheabhas a chur ar shaol na leanaí agus daoine óga in Éirinn. Iarrtar ar bhaill an phobail agus ar dhaoine a bhfuil suim acu i saolta leanaí in Éirinn a fheabhsú an ceistneoir ar líne a chomhlánú idir anois agus an Aoine 6 Iúil, 2012. Tá an nasc ar fáil anseo – Leagan Gaeilge. Cuirfear an t-eolas uile atá ar fáil le linn an phróisis chomhairliúcháin faoi rún daingean agus cabhróidh sé leis an Rialtas lena chuid iarrachtaí chun feabhas a chur ar shaol leanaí thar na cúig bliana atá amuigh romhainn. Is féidir fiosruithe nó aon chomhfhreagras eile ar na ceistneoirí a sheoladh fhad leis an Uimhir Íos-Ghlao 1890 253352 nó ríomhphoist go consultation2012@dcya.gov.ie  Tá leaganacha crua ar fáil fós i mBéarla agus i nGaeilge ar iarratas. Go raibh maith agat.[/lang_ie]

[lang_en-uk]Frances Fitzgerald, TD, Minister for Children and Youth Affairs has launched earlier this week (Monday 11th June,2012) a public consultation on improving the lives of children and young people in Ireland. Members of the public and those with an interest in improving the lives of children are invited to complete the on-line questionnaire and English version is available at www.dcya.gov.ie from now until Friday 6th July 2012. Information provided during the course of the consultation process will be treated in the strictest confidence and will assist the Government in its efforts to improve children’s lives over the next five years. Queries or any other correspondence to the questionnaires can be directed to the following:Lo-Call number 1890253352 or by e-mail to consultation2012@dcya.gov.ie Paper versions of the questionnaire are also available in English and Irish on request. Thank You.[/lang_en-uk]