Tionscadal ar ‘Aibhneacha an Domhain’ | Rivers of the World Project.

[lang_ie]I dtreo dheireadh na bliana acadúla seo bhí Coláiste Cranncha páirteach sa tionscadal seo i gcuideachta 24 scoil eile ar fud na cruinne agus a bhí roghnaithe tríd Comhairle na Breataine faoin téama – ‘Aibhneacha an Domhain’. Bhí na mic léinn ó Rang Ealaíne an 2ú Bliain faoi stiúir an mhaistreas Ms.Jacqui Gill ag obair ar ionadaíocht theicstíleach ar conas a úsáideann Londain an t-uisce ó Abhainn na Tamaise. Beidh a chuid oibre, chomh maith leis an méid óna 24 tír eile a ghlac páirt sa tionscadal le feiceáil ag Féile Ghleann na Tamaise i mí Mheán an Fhómhair seo chugainn. D’obair na mic léinn ó Choláiste Cranncha leis an ealaíontóir áitiúil Frankie Creith-Smith ó Phort Rois, Contae Aontroma.[/lang_ie]

[lang_en-uk]Towards the end of this academic year Crana College Art Department linked with 24 other schools around the world through the British Council on a common theme – ‘Rivers of the World’. The 2nd Year Art students and their Art teacher Ms.Jacqui Gill worked on a textile representation of how London uses it’s water from the River Thames. Their work will be displayed along with the 24 other countries that took part in the project in the Thames Valley Festival this September.
The Crana College students worked with local artist Frankie Creith-Smith from Portrush, Co.Antrim.[/lang_en-uk]

 

Rivers of the World.