Fáilte roimh Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin Nua. | Welcome for New CEO.

IMG_6209.JPG[lang_ie]Cuireann Coiste Gairmoideachais Contae Dhún na nGall fáilte mhór roimh Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin Nua, an tUasal Seán Puirséil. Tá Seán ainmnithe ar an Bhord Oideachais & Oiliúna Nua do Chontae Dhún na nGall agus idir an dá linn tá sé i mbun dualgais mar Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin (POF) ar Choiste Gairmoideachais Contae Dhún na nGall le héifeacht ó thús na seachtaine seo, 1 Deireadh Fómhair 2012.
Tá cúlra Seán i gContaetha Lú, Baile Átha Cliath agus Cill Dara. Theagasc Seán i ngach earnáil; mar Phríomhoide le Coláiste Fhíonáin i Sord, BÁC, Oifigeach Oideachais le Coiste Gairmoideachais Contae Bhaile Átha Cliath agus mar Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin le Coiste Gairmoideachais Contae Shligigh roimh do theacht fhad le Dhún na nGall.
Tá cúlra agus suim ag Seán fós le bheith ag scríobh agus ag léiriú Ceoldhrámaí sa tír seo agus thar lear agus rinne sé neart cóitseáil spóirt ar an pháirc imeartha.
Tá Seán é féin an-tógtha leis an deis seo le dul i mbun oibre le gach duine atá mar pháirt do Choiste Gairmoideachais Contae Dhún na nGall. Fáilte romhat, a Sheáin.[/lang_ie]

[lang_en-uk]Co Donegal VEC welcomes New CEO, Mr Shaun Purcell.

Shaun has been designated to the Co Donegal New Education & Training Boards (ETBs) and in the interim takes up duty as CEO of Co Donegal VEC with effect from 1st October 2012.
Shaun’s roots are in Louth, Dublin and Kildare. He has taught in all sectors; Principal in St Finian’s Community College, Swords; Education Officer with Co Dublin VEC and CEO in Co Sligo VEC before coming to Donegal. Shaun also has a background in writing and producing Musicals both here and abroad. He has also coached on the sports field.

Shaun is relishing the opportunity to working with everyone at Co Donegal VEC.[/lang_en-uk]