Cumas Aitheanta bronnta ar Shane. | Shane acknowledged for his Talent.

Shane Irwin with his very proud class teacher, Mr.Declan Doherty and equally proud Year Head, Ms.Nicola McBride.

[lang_ie]Seo Shane Irwin atá mar dhalta sa 2ú bliain ar Choláiste na Maoile Ruaidhe agus a bhfuil cumas aitheantas bronnta air ó Chumann Lúthchleasa Leitir Ceanainn siocair an tallann iontach atá aige don lúthchleasaíocht. Tá boinn Ór, Airgead agus Cré-umha bainte amach ag Shane sna Craobhchomórtais Náisiúnta i mbliana agus anuraidh agus fós de réir gairme do “Foireann na Bliana” lena chuid comhlachaithe sa chomórtas Sealaíochta.
Seo pictiúr do Shane lena mhúinteoir agus ceann bliana bródúil, Declan Doherty agus Nicola McBride.[/lang_ie]

[lang_en-uk]Shane Irwin a second year student at Mulroy College has been awarded for the second year in a row by Letterkenny Athletic Club for his great Athletic talent. Shane has won Gold, Silver and Bronze both this year and last at the National Championships and along with his team mates in the Relay event received the acclamation of “Team of the Year” at their annual prizewinning Awards. Shane is pictured with his very proud class teacher, Mr Declan Docherty and his equally proud Year Head, Ms Nicola Mc Bride.[/lang_en-uk]