Ealaíontóir Eile i dToraigh. | Another Artist in Tory.

Éamonn an Ealaíontóir.

[lang_ie]Fuair ealaíontóir eile de chuid Oileán Thoraí aitheantas i mbliana nuair a bhain Éamonn Straitheann onóir amach i scrúdú Ealaíne an Teastais Shóisearaigh. Cé go bhfuil Éamonn maith ag gnéithe iomlán na healaíona is sa phéinteáil is mó a bhfuil dúil aige agus tá bailiúchán iontach de phictiúr curtha i dtoll a chéile aige leis na  blianta. Maith thú, a Éamonn![/lang_ie] [lang_en-uk]Yet another Tory Island artist won recognition when Éamonn Strain achieved honours in the Junior Certificate Art exam. Although Éamonn is good at all the various aspects of art, his particular interest is in painting and he has put together a great collection of pictures over the years, Well done, Éamonn![/lang_en-uk]