Ócáid Scoir do Iar-Fhoireann CGDnG. | Retirement Function for former VEC Staff.

Catherine Mc Hugh and Rita Gleeson.

[lang_ie]Ag an Ócáid Scoir a bhí ar siúl in Óstán Theach Castlegrove rinneadh admháil as an tseirbhís atá tugtha do Choiste Gairmoideachais sa Chontae seo ón ochtar dhuine is fiche (28) atá imithe ar scor ón gCoiste ó bhí 2010. Bhí sé cloigne déag (16) acu i láthair agus rinneadh lampa criostail a bhronnadh orthu tar éis an lóin álainn mar chomhartha as an tseirbhís tiomanta agus le meas a thaispeáint dóibh. Tugadh comhsheirbhís de 639 bliain don Choiste Gairmoideachais ón 28 duine  seo. Guímid ádh mór oraibh sna caibidlí nua in bhur saol agus taobh thíos anseo tá roinnt pictiúr ón ócáid.[/lang_ie]

[lang_en-uk]The Retirement Function held in Castlegrove House Hotel acknowledged the service given to Co. Donegal VEC by the twenty eight people who have retired from service with the Committee since 2010. Sixteen of those were in attendance and enjoyed a lovely lunch. Each received a crystal lamp as a token of the dedicated service given as a mark of appreciation. A combined total of 639 years service was given by all. Well done to all and best wishes in your new chapters in life. A selection of pictures from the function are available below.[/lang_en-uk]

Retirement Function for Former Colleagues.