Trad do Thrócaire i dToraigh. | Trad for Trócaire in Tory.

Trad for Trócaire (1).jpg[lang_ie]Beidh oíche cheoil, damhsa, amhránaíochta agus craic i gClub Sóisialta Thoraí, oíche Aoine, 19 Deireadh Fómhair chun airgead a bhailiú don eagraíocht charthanachta, Trócaire. Tá an ócáid á eagrú ag Séiplíneach an Choláiste, an tAthair Kieran Creagh agus beidh na scoláirí ó Choláiste Pobail Cholmcille anseo páirteach sna himeachtaí. Duine ar bith amuigh ar an tír mhór a bhfuil suim acu bheith ann, tá bád ag fágáil cé Mhachaire Rabhartaigh ar an 6 o’chlog tráthnóna (ag brath ar aimsir) agus fáilte roimh chách. Tuilleadh eolais ag 074 9135505. Ádh mór oraibh![/lang_ie]

[lang_en-uk]There will be a night of music, song, dance and craic in Tory Social Club on Friday night, 19 October to raise money for the charity, Trócaire. The event is being organised by the College’s Chaplain, Fr. Kieran Creagh and all the students from Coláiste Pobail Cholmcille will be involved. For anyone interested to attend this worthy cause, a boat will leave Magheraroarty Pier at 6 o’clock in the evening (depending on weather conditions) and everyone welcome. Further information available at 074 9135505.[/lang_en-uk]