Tallann ó Scoileanna an Contae sa Bhabhta Ceannais Dé Domhnaigh seo.| All Ireland School’s Talent Search – Donegal /Ulster West Final this Sunday.

Cara Bovaird (Deele College).

[lang_ie]Ba mhaith linn comhghairdeas a dhéanamh leis na daltaí uile atá ag glacadh páirt sa Bhabhta Ceannais don Chomórtas Cuardach Náisiúnta do Thallann i Scoileanna Dara Leibhéal. Tá 22 rannpháirtithe ina iomláine fágtha sa bhabhta seo – Babhta Ceannais Dún na nGall / Uladh Thiar atá le tarlú in Óstán an Mount Errigal, Leitir Ceanainn ar an Domhnach seo 21ú Deireadh Fómhair.
I measc an 22 sin tá an ionadaíocht is mó ó scoil ar bith ó Dhún na nGall – sin (6) ghrúpa ó Ghairmscoil Chú Uladh, Béal an Átha Mhóir, ansin tá (2) ó Choláiste na Daoile, (2) ó Choláiste Earagail, Leitir Ceanainn agus (1) ó Choláiste Ghleann na Finne agus fós ó Choláiste Pobail Bun an Phobail. Tá an méid fágtha ó scoileanna eile nach dtagann faoi bhrat Choiste Ghairmoideachais Contae Dhún na nGall.Seo Liosta na nDaltaí. Guímid gach rath orthu uile oíche Dhomhnaigh agus más rud é go bhfuil an buach ag aon duine nó ghrúpa – rachaidh siad ar aghaidh chuig Babhta Connachta / Uladh nó leibhéal Leath Ceannais Náisiúnta i mí Eanáir agus tá an Phríomhbhabhta Cheannais le bheith san Helix i mBaile Átha Cliath i mí an Mhárta seo chugainn. Tá an Comórtas seo ag dul chun sochair do Líne Chabhrach na Leanaí anseo in Éirinn agus fós i dTuaisceart Éireann. Ádh mór oraibh go léir.[/lang_ie]

[lang_en-uk]We would like to congratulate all the students who are participating in this round of the All Ireland Schools for Talent Search competition for second-level students. A total of 22 participants are left in this round – the Final for Donegal / West Ulster will take place in the Mount Errigal Hotel, Letterkenny this Sunday night October 21.
Among the 22 whom are left at this stage, we have the largest representation from any Donegal school – that is (6) from Gairmscoil Chú Uladh, Ballinamore, then (2) each from both Deele College, Raphoe and Errigal College, Letterkenny and then (1) each from both Finn Valley College, Stranorlar and also from Moville Community College. The remainder are from other participating schools do not fall under the umbrella of the County Donegal VEC.   This is a List of Participants.
We wish them all the very best on Sunday night and if any person or group is/are successful on the night, then they will proceed to the next level which is the Connacht /Ulster Final or at National Semi in January next and the overall National Final is to be held in the Helix in Dublin next March, 2013.
This competition is in aid of both Childline here in Ireland and also the NSPCC in Northern Ireland. Good luck to all.[/lang_en-uk]

All Ireland School’s Talent Search.