Cúrsa Rochtain ar Rochtain (RaR) | Access to Access Course (A2A)

[lang_ie]Anseo tá nasc le haghaidh tuilleadh eolais ar bhonnchúrsa nua atá le bheith ar fáil ón Tionscnamh um Fhilleadh ar Oideachas (TFO) le Coiste Gairmoideachais Chontae Dhún na nGall i gcomhpháirtíocht le hInstitiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn (ITLC).
Is é an spriocdháta nó : Dé hAoine 9 Samhain 2012
Tuilleadh Eolais ó : Patricia Britton, Comhordaitheoir sa Chontae don Chlár TFO
Uimhir Fón : 074 9168273
Ríomhphost : patriciabritton@donegalvec.ie[/lang_ie]

[lang_en-uk]Please find here link to details of a new foundation course which will be delivered by Co.Donegal VEC’s Back to Education Initiative (BTEI) in partnership with Letterkenny Institute of Technology (LYIT).
Closing Date for Entrants : Friday 9th November 2012
Further Information from : Patricia Britton, County Co-ordinator for BTEI
Phone Contact : 074 9168273
E-mail Contact : patriciabritton@donegalvec.ie[/lang_en-uk]