BAILL DE DHÍTH – Grúpa Nua Daoine Fásta le Ceol.| CALL FOR MEMBERS — New Adult Music Performing Group

DMEP2.jpg[lang_ie]An bhfuil tú ábalta seinm le huirlis cheoil? An bhfuil veidhlín / fliúit / fidil / troimpéad caite sa bhaile agat agus nach raibh tú ag seinm leis na blianta? An bhfuil tú ag iarraidh fáil fhad leis an cheoltóir atá istigh ionat arís?
Comhpháirtíocht Oideachais Ceoil Dhún na nGall ar lorg ceoltóirí fásta de gach aois agus cúlra chun grúpa nua a fheidhmiúil le chéile agus ba mhaith linn dá dtiocfá isteach fhad linn!
Tá an grúpa nua seo oscailte do dhaoine fásta de gach aois, agus tá fáilte roimh bhaill den teaghlach fós chun páirt a ghlacadh. Tá taithí cheoil roimh ré ag teastáil cé go gcuirimid fáilte roimh iar-cheoltóirí chomh maith leis na cinn atá ann faoi láthair. Mar sin, má tá a fhios agat nó aithne air duine ar bith atá fóirsteanach – mac, iníon, máthair, athair, aintín, uncail, seanmháthair, seanathair nó comharsana – iarr orthu an dusta a ghlanadh óna huirlisí ceoil agus téigh i mbun cleachtadh agus ba chóir iad a spreagadh le teacht fhad linn. Smaoinigh – Níos aosta an fhidil, níos binne an fonn!
Má tá suim agat, nó grá agat don cheol agus má tá tallann agat – tar isteach fhad leis an seisiún eolais san Ionad Cultúrtha Réigiúnach ag 7.30 i.n. ar an Déardaoin 15ú Samhain – áit a ngeobhaidh tú an t-iomlán eolais faoin tionscadal seo.
Tá roinnt teagascóirí agus éascaitheoirí i gceist sa tionscadal céanna – ina measc tá Irene Donnelly ar an veidhlín atá cónaí air Irene i Leitir Ceanainn agus fós tá ball bunaidh den West Ocean String Quartet – sin Seamus McGuire ar an veidhlín agus an fhidil. Ba í Orlaith Gilcreest, an ceoltóir le gaothuirlisí adhmaid atá mar chomhordaitheoir ar an tionscadal nua seo.
Táimid ag tnúth leat bualadh isteach ar an Déardaoin seo chugainn 15ú Samhain agus ná déan dearmad d’uirlis cheoil a bheith leat! Tá an tionscadal seo ag fáil tacaíocht ón Tionscadal Síocháin 111 atá a bhainistiú ag Foras Um Chláir Speisialta an tAontas Eorpach anseo ag Comhairle Chontae Dhún na nGall.
Le haghaidh tuilleadh eolais ba chóir dul i dteagmháil le :
Orlaith Gilcreest, Comhordaitheoir Síocháin 111, Comhpháirtíocht Oideachais Ceoil Dhún na nGall, Ionad Cultúrtha Réigiúnach, Bóthar an Phoirt, Leitir Ceanainn.
Ríomhphost : peaceiiimusic@donegalvec.ie
Fón Póca : 087 9245217
Fón Oifig : 074 9124765[/lang_ie]

[lang_en-uk]Do you play an instrument? Have you got a violin/flute/fiddle/trumpet at home that you haven’t played in years? Are you looking to re-engage with your inner musician? Donegal Music Education Partnership is looking for adult musicians of all ages and backgrounds to form a new performing group, and we would like  YOU to come along!
The group is open to adults of all ages, and members of families are encouraged to take part. Previous musical experience is required although we welcome participation from former players as well as current ones. So, if you know anyone who fits the bill, or think your son, daughter, mum, dad, auntie, uncle, granny, granddad or next door neighbour needs to shake the dust out of their instrument case and get back to practicing, encourage them to come along. Remember – The older the fiddle the sweeter the tune!
If you have a love, or grá for music, and consider yourself a bit of a current or former talent on your chosen instrument, come along to our open information session at 7.30pm in the Regional Cultural Centre on Thursday 15th November, where we will tell you more about the project and what it involves. There are a number of tutors and facilitators involved in this project, including Letterkenny-based music tutor and performer Irene Donnelly on violin, and West Ocean String Quartet founder member Seamus McGuire on violin/fiddle. The project coordinator is Orlaith Gilcreest, a Letterkenny-based woodwind player.
We look forward to meeting you on Thursday 15th November. Don’t forget to bring your instrument!
This project is supported by the Peace III Project, managed for the Special EU Projects Body by Donegal County Council.
For more information please contact:
Orlaith Gilcreest, Peace III Coordinator, Donegal Music Education Partnership, Regional Cultural Centre, Port Road, Letterkenny.
Email: peaceiiimusic@donegalvec.ie
Phone: 087 924 5217
Office: 074 91 24765[/lang_en-uk]